3D Revue Editorial 

 

 

Dámy a pánové,

vítám vás v roce se dvojkou na začátku a třemi nulami na konci. Nebudeme zde spekulovat, zda vstupujeme do nového tisíciletí, století, či jde-li jen o jeden další obyčejný rok, protože si stejně všichni přejeme, aby to byl rok krásný, šťastný a spokojený. To vám přeje redakce vašeho magazínu 3D REVUE.

Co je nového v 3D REVUE číslo 1/2000 uvidíte sami. Poznamenejme jen, že se rozběhlo 3. kolo soutěže o prestižní MAESTRO 3D REVUE, dnes na téma Zátiší s ovocem a zeleninou. Dále bych upozornil na další lekci ve 3D Studiu Max, na které se hodláme v dalších číslech více a více orientovat. 

Nové je i aktuální zpravodajství /NEW/, které bude aktualizováno jistě častěji, než s každým číslem 3D REVUE. Proto navštěvujte naše stránky pravidelně, abyste byli informováni o více či méně obvyklých zprávách na poli 3D, designu, filmové produkce i technologií.

Zvolejme tedy "Hup na první stránku"!

Příjemný den,

Vlado Staněk
šéfredaktor


3D REVUE vydává grafické studio VLADO. Žádný článek ani jeho část nesmí být bez souhlasu vydavatele dále šířena. Kontaktujte redakci na adrese vlado@vlado.cz.