3D Revue Tisk ve fotografické kvalitě 

   Jiří Heller, CD-FOTO BLER, heller@cdfotobler.cz
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením autora.
   (komerční prezentace)

CD-FOTO BLER

 

Digitální tisk
Servis FOTOPRINT Sienna - nejkvalitnější způsob zvětšení 3D projektu aneb 100% fotografie z počítače.
AutoCAD, 3D Studio Max, trueSpace jsou spolu s několika dalšími 3D programy profesionální nástroje pro tvorbu vizualizací. Užívají je konstruktéři, pracovníci filmové produkce, architekti a výtvarníci. Zvláště pak poslední dvě skupiny hledají nejkvalitnější způsob, jak své nápady promítnuté na obrazovku převést na papír. Aby klient pochopil, že právě předložený architektonický návrh je nejlepší, je nutné jej předložit v nejlepším možném provedení. Pomineme-li možnost třírozměrného modelu, je odpověď jednoduchá - návštěva ve firmě CD-FOTO BLER.
Digitální soubor je vytištěn, zvětšen a chemicky vyvolán na profesionálním digitálním minilabu FOTOPRINT SIENNA.

Špičkové dílo potřebuje špičkovou prezentaci.
Z bitmapového nebo postscriptového souboru je možné zhotovit skutečnou fotografii. Na fotografickém papíru lesklém nebo matném tak jej známe z minilabu, nebo na profesionálním papíru SUPRA, jak jej někteří z nás viděli pouze na zahraničních výstavách.

Základní charakteristiky výstupů z FOTOPRINTU SIENNA:

 • snímek je bezrastrový
 • vstup tvoří bitmapové soubory v rozlišení 72 až 300 dpi
 • tisková plocha je A4 nebo A3
 • menší snímky je možné „naskládat" na A4
 • doba zhotovení fotografie je zhruba 10 minut
 • snímky je možné zadávat k tisku i přes internet (tisk@cdfotobler.cz)
 • zhotovení fotografie je levné - 2x až 3x levnější než na termosublimační tiskárně,
 • významné slevy kopií snímků (A4 od 35 Kč)
 • nejrychlejší malonákladový tisk propagačních materiálů, pozvánek a vizitek v kvalitě fotografie

Kdo tedy využívá nejvíce těchto služeb?
Z charakteristik je to velmi zřetelné:

 • Osoby a firmy, které vyžadují špičkovou kvalitu výstupů, kterými korunují svá díla. Naskenové fotografie, kompozice výrobků a služeb, zamýšlená architektonická a umělecká díla. Zvláště pak architekti a umělci dobře znají cenu své práce, svého času.
 • Fotografie si ze svých snímků, které firma digitalizuje technologií KODAK Photo CD (od 26 Kč za kinofilm) nebo z 3D souborů si u „blérů" nechávají zhotovit Ti, kteří šetří svůj čas. Snímky ve formátu JPG posílají internetem a do sídla firmy si chodí pouze pro hotové práce · Ti, kdož potřebují restaurovat historické fotografie.
 • Zvětšeniny si nechávají zhotovit Ti, kdož znají hodnotu svých peněz, netisknou na drahých termosublimačních tiskárnách, ale zhotovují si kvalitnější fotografie na FOTOPRINTU.
 • Desítky kopií bezrastrových fotografií si nechávají zhotovit ti, kteří posílají své nové výrobky na snímcích jako součást tiskových zpráv.
 • Národní zastoupení nadnárodních firem, které dostávají snímky nových výrobků i historie výroby v digitálním tvaru na kompaktních discích.

Uživatelé
Hudebník a fotograf Jiří Stivín, Josef Sekal, Kamil Rodinger, cestovní kancelář FISCHER, cestovní kancelář FIRO TOUR, ing. architekt Roman Roupec, grafik Stejskal, Škoda Auto, Daewoo, Renault, Ford, MacDonalds, základní soukromá Škola Hrou, grafička Monika Karasová, SONY, Compaq, digitální grafik Vlado Staněk a další.

 

Elektronické muzeum fotografie
Elektronické muzeum fotografie (EMF) - současný způsob archivace fotografií
V České republice chybí kamenné muzeum fotografie, které by přehlednou a reprezantativní formou představilo světoznámé poklady z dějin fotografie v českých zemích - píše historik fotografie pan Pavel Scheufler jako předmluvu edice fotografií Elektronického muzea fotografie.

Co se skrývá pod zkratkou EMF?
Odpovědi mohou být různé

 • digitalizované verze fotografií na kompaktních discích ve formátu KODAK Photo CD
 • stovky hodin práce
 • volně použitelné fotografie z minulého století
 • databanka starých, většinou českých fotografií
 • jediný možný způsob jak zachránit snímky před nepříznivým vlivem ozduší
 • ideální dárek pro naše i zahraniční ctitele fotografií
 • zpřístupnění obrovského množství snímků, které by jinak byly navždy uzamčeny v soukromých sbírkách nebo v depozitářích muzeí
 • ideální forma fotografie pro předtiskovou přípravu

Popišme však Elektronické muzeum fotografie podrobněji
Firma CD-FOTO BLER se zabývá digitalizací fotografií ve formátu KODAK Photo CD s uložením na kompaktní disky. Snímky z kinofilmů, ze středních formátů na svitkových filmech až po velikost planfilmů 4 x 5 palců, filmy pozitivní i negativní jsou skenovány prostřednictvím technologie KODAK a uloženy do pcd souborů. Tyto soubory obsahují pět nebo šest stupňů rozlišení dle přání zákazníka.

BASE/16 128 x 192 bodů
BASE/4 256 x 384 bodů
BASE 512 x 768 bodů
4BASE 1024 x 1536 bodů
16BASE 2048 x 3072 bodů
64BASE 4096 x 6144 bodů

Technologie KODAK MASTER Photo CD zpracovává snímky z kinofilmů v prvních pěti stupních rozlišení. Snímky nejsou retušovány. Pro předtiskovou přípravu je tento formát vhodný do formátu A5. Cena za digitalizaci snímku s jeho uložením na disk je 26 Kč. Na disk je možné uložit až 120 fotografií.
Technologie KODAK PRO MASTER Photo CD umožňuje skenování i středních formátů. Snímky jsou po naskenování retušovány. Každá fotografie je rozdělena a zobrazena na 16 nebo 64 obrazovek, kde je prováděna negativní i pozitivní elektronická retuš. Teprve poté je digitální verze fotografie vypálena na zapisovatelný kompaktní disk KODAK Photo CD. Zákazník má možnost si zvolit, zda-li si přeje mít soubor v pěti (soubor 18 MB) nebo šesti stupních (soubor 72 MB) rozlišení. Na disk se ukládá max. 120 případně 30 fotografií ve vyšším rozlišení.

Neuvěřitelně příznivá cena skenování, hlavně pak ve formátu MASTER CD, která je desetkrát až čtrnáctkrát nižší než za obdobné služby na bubnovém skeneru, zcela mění přístup k digitalizaci fotografií. Dříve se skenovaly pouze snímky, které byly neprodleně potřebné pro předtiskovou přípravu. Nyní si fotografové i firmy digitalizují fotografie, které by mohly případně využít pro další prezentace. Tvoří tak vlastně digitální fotoarchiv pro tisk prospektů a reklam, pro přípravu WWW stránek, pro prezentaci v multimediálních pořadech.

S digitálními verzemi fotografií pracují všechny současné grafické editory, snímky je možné vkládat do prezentací na internetu, snímky je možné stejně jednoduše zaslat prostřednictvím sítě do redakce novin a časopisů, na hraniční přechody v české republice nebo kamkoliv po světě. Problematiku obrovského množství snímků v elektronických archivech řeší databázové programy, které umožňují ke každé fotografii přiřadit popis v libovolných kategoriích. Některé programy tohoto typu jsou určeny pro jednotlivé počítače, jiné slouží v lokální nebo celosvětové síti.

Kromě firem, které se zabývají přímou výrobou, si však fotografie na disky KODAK Photo CD ukládají i zájmoví fotografové. Obdobná situace nastává v muzeích, na hradech a zámcích. Výstavní předměty jsou fotografovány, snímky digitalizovány a ukládány na kompaktní disky. Jednak se archivuje současný stav předmětů, jednak se tvoří elektronický archiv předmětů - fotografická dokumentace pro případ jejich zcizení. Těžko hledat předmět, který není fotograficky dokumentován, těžko požadovat plnění pojistné události u pojišťovny, pokud jeho majitel nemá jeho fotografii.

Elektronické muzeum fotografie vzniklo z myšlenky pana Pavla Scheuflera.

Firma CD-FOTO BLER vydala dosud šest následujících titulů

 • EMF1 - Rudolf Bruner-Dvořák - Krásné časy (vydáno spolu s knihou ve spolupráci s NTM)
 • EMF2 - František Fridrich - Místopisný fotograf
 • EMF3 - Dávné krásky EMF4 - Jindřich Eckert
 • EMF5 - Guido Boggiani - Fotograf (vydáno spolu s knihou nakladatelství Titanic)
 • EMF6 - Pošta historická (vydáno ve spolupráci s Poštovním muzeem) v přípravě jsou další tituly
 • EMF7 - Děti v atelieru
 • EMF10 - Pražské dagguerotypie (ve spolupráci s ÚMPRUM)

Jak již vyplývá z uvedeného seznamu, muzea úzce spolupracují na projektu Elektronické muzeum fotografie. Jejich snahou je zajištění "elektronické nesmrtelnosti" svých uměleckých děl. Vystavených i těch, které jsou v mnoha případech navždy uloženy v nepřístupných depozitářích.

Jiří Heller CD-FOTO BLER 14. červenec 1998
heller@cdfotobler.cz

Firma CD-FOTO BLER provádí dále následující činnosti:

 • velkoplošný tisk na plotru HP2500CP - zhotovení velkoplošných zvětšenin, tisk v kvalitě 600 dpi
 • digitalizaci fotografií ve formátech KODAK Photo CD - MASTER CD a PROMASTER CD, převod jiných grafických formátů na KODAK Photo CD
 • vydavatelská činnost - historické i současné fotografie na kompaktních discích KODAK Photo CD
 • puclíky pro radost - puzzle formátu 13x18 cm z fotografie zákazníka, z jeho grafického návrhu pozvánky nebo 3D projektu (mezi spokojené zákazníky patří např. Vlado Staněk)
[copyright.htm]