3D Revue Nový editor KFE 

   Vlado Staněk, vlado@vlado.cz
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením autora.

 

Upgrade na trueSpace 3.1
Registrovaným uživatelům přináší firma Caligari možnost provést upgrade trueSpace 3 na verzi 3.1 přímo z jejich webové stránky www.caligari.com. Tento upgrade rozhodně doporučujeme, protože verze 3.1 přináší mnoho významných zlepšení. Podrobně o nich pojednáme v některém z dalších článků magazínu 3D Revue.
Dnes se blíže podíváme na zcela nový editor klíčových rámečků (Keyframe Editor, KFE), který doznal přechodem na verzi 3.1 kompletně nové zpracování.
Pokud měl trueSpace nějakou slabinu, pak jistě šlo o nepřehledné ovládání animovaných objektů na scéně. Důkazem tohoto faktu je několik tipů, které si uživatelé museli vymyslet, jako záplatu na nedokonalý editor KFE.

 

Nový vzhled editoru KFE

Vzhled KFE

Nový interface editoru KFE je založen na přehledném principu stromové struktury. Levé okno zobrazuje objekty, světla, kamery, osy XYZ či animované zásuvky (plug-in). "Dcerou" každého objektu je jeho animace. Ikona zobrazuje typ animace.
Pravé okno zobrazuje délku animace (tlustá čára) a jednotlivé klíčové body pro animaci rozhodné (čtverce, resp. kosočtverce u dílčích složek animace). Táhnutím za krajní body lze animaci zkrátit nebo prodloužit, či ji posunout do jiného časového úseku. Podobně posunujeme i jednotlivé dílčí klíčové body.
Na příkladu vidíme, že objekt "housenka" je animovaný. Animace začíná v rámečku číslo 0 a končí rámečkem číslo 55. Pohyb housenky se skládá z rotace (Rotate) a posunu (Move). Rotace je definována třemi klíčovými body, posun jen dvěma. Pro úplnost připravil trueSpace ještě klíčový bod pro velikost objektu (Scale), která se během animace nemění.
Jablko, po němž se housenka plazí, se také pohybuje. Navíc však ještě během animace mění barvu a některé parametry povrchu. V našem příkladu zelené jablko červenalo a získávalo lesklost, jak se po něm housenka plazila.

 

Ovládací lišta
První tlačítko ovládací lišty umožňuje odfiltrovat nebo naopak přidat zobrazované prvky v levém stromovém sloupci. Je možné, aby se zde objevily jen objekty animované, lze přidat i světla a zásuvky (plug-in), osy objektů.
Následuje série standardních nástrojů vyjmi, kopíruj, vlož.
V další skupině jsou tlačítka pro aktualizaci panelu, vymazání objektu a rozvinutí/svinutí skrytých větví seznamu.
Pokud máme připravenu pohybovou stopu (tlustou čáru), můžeme pomocí další tří tlačítek připravenou akci 1. zopakovat, 2. spustit pozpátku anebo 3. zopakovat pozpátku.
Ostré závorky dalších dvou tlačítek mění měřítko časové osy.
Nakonec jsou na liště standardní tlačítka pro pohybu animací, jak je známe ze starého panelu animace v trueSpace.
Některé technické informace o animaci najdeme ve spodní části KFE. Jde o celkovou dobu trvání a počet rámečků animace.

 

Tip 3D Revue
Editor klíčových rámečků se hodí nejen pro ovládání animace. Díky jasné a přehledné struktuře, která snadno zachycuje hierarchické uspořádání objektů na scéně, jej můžeme využít pro jasnou orientaci.
Máme-li například model "kniha" složený z "listů", "předsádky" a "hřbetu" a rozhodneme se například změnit jen barvu hřbetu, není třeba složitě bloudit po scéně, zanořovat se do hierarchicky uskupených objektů (Glue as Child, Glue as Sibling), ale jedním kliknutím myši na příslušný objekt (hřbet) v KFE jej snadno aktivovat a potáhnout novou barvou.
Tato technika významně pomohla například při vytváření modelů brožury "Český jazyk" ve studiu VLADO. Scénu si můžete prohlédnout v sekci [galerie].

GoUP

[copyright.htm]