3D Revue Komprese AVI 

   Vlado Staněk, vlado@vlado.cz
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením šéfredaktora.

 

Obsah
Na základě zájmu našich čtenářů přinášíme bližší seznámení s metodami komprese animovaných sekvencí. Program trueSpace umožňuje ukládat animace mimo jiné ve formátu AVI (Microsoft Video). A protože patří mezi nejrozšířenější, neboť je implementován přímo ve Windows, seznámíme se blíže s jednotlivými možnostmi komprese v rámci tohoto formátu.

CODEC
AVI ve truSpace
Zpět

 

CODEC
Videosekvence jsou komprimovány a dekomprimovány procedurami, které se nazývají CODEC (z anglického COmpressor/DECompressor). Codec se stará o zpracování animované sekvence do formátu vhodnějšího pro distribuci.

Video for Windows podporuje několik různých formátů. Každý má své výhody a nevýhody a hodí se pro jiný typ komprimovaných dat. Hlavními ukazateli pro výběr té nejvhodnější metody, měli bychom brát v potaz především:

  • Kvalitu: Nakolik codec zachová původní barvy a detaily animace?
  • Přenos dat: Dokáže codec významně zredukovat objem přenášených dat?
  • Velikost: Kolik diskového místa ušetříme použitím komprese?
  • Čas: Jak dlouho trvá komprese a jak dlouho trvá dekomprese dat?

Poznámka: Nikdy nepoužívejte několik různých metod komprese na jednu animaci. Každá komprimace snižuje kvalitu záznamu a vzájemné působení rozlišných způsobů pak celý záznam znehodnotí. Před zkoušením různých metod si vždy ponechte nekomprimovanou záložní kopii.

GoUP

AVI v trueSpace
Tyto metody jsou k dispozici v dialogovém okně trueSpace:

No Recompression = Bez opakování komprese
Tato volba neaplikuje na ukládaná data žádnou další kompresi. Hodí se tedy jen pro případy, kdy měníte některé parametry animace - například frekvenci snímků (Frame rate). Jestliže se změnil některý z renderovaných rámečků animace, nebyla by animace nijak optimalizována.

Microsoft RLE
Rychlá kompresní metoda, která se hodí zejména pro animace generované počítačem, sejmuté obrazovky a podobné sekvence, kde se vyskytují velké plochy stejné barvy. Kvalita a velikost animace prudce roste, když se jednotlivé snímky výrazně mění, jako tomu je u běžného videozáznamu. Formát RLE je omezen na 8-bitové sekvence.

Full Frames = Plné snímky
Nejde o metodu pro komprimaci. Místo toho jsou všechny snímky animace uloženy jako bitmapy, které - pokud byly předtím komprimovány - ponesou všechny známky degradace způsobené kompresí.

Cinepak Codec by Supermatch
Výborná kompresní metoda pro animace přehrávané z CD-ROM. Cinepak poskytuje dobrou kvalitu obrazu i pohybu a to v přenosových rychlostech vhodných pro CD-ROM. Frekvence 15 snímků za vteřinu u animace s rozměry 320 x 240 bodů produkuje výsledek s přenosovou rychlostí (data rate) 150K za vteřinu.
Videosekvence je uložena ve 24-bitové formátu. Pokud je přehrávána va 8-bitových displejích, Cinepak konvertuje 24-bitovou barvu do 8-bitového rastrovaného (dithered) formátu. Vyznačuje se časově náročnou kompresí.

Microsoft Video 1
Microsoft Video 1 je kombinací dobré kvality obrazu s relativně rychlou kompresí. Jestliže uvažujete o Cinepak Codecu jako kompresní metodě konečného produktu, možná rádi použijete rychlý formát MS Video 1 pro náhledové animace. Jen se ujistěte, že máte původní sekvenci uloženu v nekomprimované podobě.
Animace je uložena v 8-bitovém nebo 16-bitovém formátu. Použijete-li 8-bitový formát, můžete definovat, které barevné palety budou v sekvence použity. Video 1 tím poskytuje výbornou kontrolu nad barvami animace, pokud je určena především pro 8-bitové displeje.

Intel Indeo ™ Video R3.1
Výsledkem je velmi kvalitní 24-bitová animace (320 x 240 bodů při 15 snímcích za sekundu). Při přehrávání na 8-bitových displejích je obraz rastrován do 8-bitového formátu.
Ke kompresi dat používá asymetrickou metodu. Intel doporučuje interval klíčových rámečků (key-frame) roven 4 pro optimální výkon.

Intel Indeo ™ Video Raw
Jde o nekomprimovaný YUV formát používaný snímacími kartami (capture board) Intel Smart Video Recorder. Je alternativou předešlé metodě.

 

GoUP

[copyright.htm]