3D Revue Triky s kamerou 

   ATSOR alias Rostislav Býček
   http://freeweb.coco.cz/atsor/animace.htm
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením šéfredaktora.

 

Obsah
Triky s kamerou aneb aby animace vypadala reálněji!
Pokud se omezujete jen na strohé pohyby s kamerou a Vaše animace byť s perfektní scénou se Vám zdají takové "suché", tak čtěte následující řádky.

Kamera na betonovém kvádru?
Stará rozhrkaná kamera
Jak poškrábat animaci
Exkluzivně pro čtenáře 3D REVUE
Zpět

 

Kamera na betonovém kvádru?
Mnoho animátorů dělá při stavbě animace která má vypadat hodně reálně zásadní chybu a to že s kamerou dělá jen přesné švenky nastavením klíčových bodů pohybu. A tak se stane že kolem kamery prosviští padesátitunová lokomotiva a kamera se ani nehne. Ve skutečnosti by pro takový záběr musela být kamera ukotvená v betonovém kvádru (myšleno nadsazeně, moderní filamři by použili elektronickou stabilizaci). Pokud Však takovou scnénu filmujete z obyčejného podstavce, tak vzduchový vír okolo lokomotivy s kamerou udělá svoje. A navíc taková scéna pak vypadá efektněji.

Jak to tedy udělat? Je to zcela jednoduché. V momentě kdy kolem kamery "Něco". projíždí, tak s ní po 1 nebo 2 snímcích jemně rotujte sem a tam v různých osách (doleva, doprava, nahoru, dolu). Jakmile je to Něco mimo záběr, přestaňte s kamerou hýbat. Pro realizaci tohoto efektu je nejlepší dát si pohled přímo z kamery, scénu krokovat po jednom snímku a kamerou postupně vytvářet otřesy dle libosti. Ve výsledku se pak obraz z kamery při průjezdu Něčeho efektně zatřese.

GoUP

Stará rozhrkaná kamera
Pozn.: Následující postup je popsán pro trueSpace 3. Důvodem je absence funkce lokální akce (Local action). O tomto faktu se blíže zmiňujeme na jiném místě 3D REVUE spolu s tipy, jak docílit lokální akce novými nástroji.

Zajisté si ti pozornější z Vás všimli, že většina filmů natočených filmovou (ne televizní) kamerou takzvaně "nesedí" (viz obrázek) a i když je záběr statický. Stále mírně skáče do všech směrů. Schválně se někdy podívejte v TV na nějaký starší film a až tam bude statický záběr, podívejte se na okraj své obrazovky a tento pohyb uvidíte zřetelně. Díky tomuto efektu se dá (aniž byste se dívali na okraj obrazovky) poznat, zdali byl záběr natočen televizní nebo filmovou kamerou. Obraz z televizní kamery je totiž takový moc uhlazený a syntetický, to stejné je i s vyrenderovanou animací běžným způsobem.

Pokud však "roztřepete" kameru aby vznikl výše popsaný efekt, hned vaše animace bude vypadat jako by byla doopravdy natočena filmovou kamerou. A pokud ještě aplikujete níže popsaný efekt (poškrábání filmu), tak získáte dokonalou simulaci filmu ze staré kamery, aniž byste museli pracně shánět na internetu pluginy.

Tak tedy do scény vložte kameru a po jednom framu ji postupně rotujte do všech stran o polovinu desetiny nebo jednu desetinu stupně (podle toho jak chcete aby byla kamera rozhrkaná). Na to použijte asi 5 framů.
Kameru nerotujte pravidelně (nahoru,dolu,doleva,doprava) ale na přeskáčku, aby jste docílili efekt náhodného poskakování.
POZOR: v prvním a posledním framů musí mít kamera nulovou rotaci, stejný výchozí bod. Jinak by vám při automatickém opakování 5 framů postupně rotovala do kola.
Pro získání větší náhodnosti můžete použít i více framů. Ale pro efekt úplně stačí 5.

Nyní v keyframe editoru zadejte automatické opakování tohoto úkonu a udělejte z něj lokální pohyb (Local action). Klikněte na ikonku opakovat a pak na proužek pohybu kamery, a potom na ikonku lokální akce a opět na proužek kamery. Díky tomu si kamera bude dělat svoje třepetání do nekonečna a vy s ní budete moct normálně pomocí posunování a běžné rotace dělat dál klasické švenky. A toto právě nejde ve verzi TS3.1 a TS4.

Poznámka redakce: Jde to. Funkce local se dá nasimulovat pomocí přilepeného neviditelného objektu ke kameře. Prostě ke kameře s aplikovaným efektem přilepte neviditelný objekt způsobem "glue as child" a jakmile budete rotovat s tímto objektem, bude se vám rotovat i kamera aniž by ztratila efekt rozhrkání.
Doporučuji také nastavit těžiště objektu shodně s těžištěm kamery.

Možným vylepšením tohoto efektu (pouze u hodně starých filmů) je simulace různé expozice každého políčka filmu. Jde o to, že hodně staré filmy jakoby poblikávají. Každé políčko filmu je jinak nasvíceno díky nestálé rychlosti při natáčení kamerou na kliku. Tento efekt dosáhnete tím, že do scény přidáte nekonečné rovnoběžné světlo (Infinite light), kterému na každém filmovém políčku přidělíte jiný jas. Opět stačí ručně udělat cca 10 políček a zbytek automaticky zopakovat pomocí funkce opakovat (Repeat) v keyframe editoru (viz efekt rozhrkané kamery).

GoUP

Jak poškrábat animaci
Při některých animacích jistě budete chtít aby vypadali jako ze špatného archívu, tedy aby byly poškrabané jako starý film. Jistě dá se to udělat díky pluginu a bez větší námahy, jenže já jsem moc takových pluginů na Internetu nenašel, a když jsem cosi našel, tak to bylo pro Adobe premiere (který používám pro konečný střih a mix zvuku do animací. To bychom ale nesměli být Češi se svýma pověstnýma hlavičkama a zlatýma ručičkama abychom si neporadili.

Pro realizaci tohoto efektu přímo v trueSpace budeme pracovat s transparentní animovanou texturou. (Transparence textur je popsána v minulém čísle 3D REVUE). V prvním kroku si budete muset udělat zhruba 8 textur ve formátu Targa (TGA) podle následujícího obrázku. Jednotlivé obrázky pojmenujte třeba T01.TGA až T08.TGA - číslování je nutné kvůli animaci.

Bude stačit rozlišení 320x240 pixelů. Jelikož na škrábance použijeme jak černou tak i bílou barvu, budeme muset použít transparenci typu TOPLEFT. Takže celý obrázek včetně horního levého rohy zalijte třeba fialovou barvou, která bude klíčová a při renderingu nepůjde vidět. Potom na texturu aplikujte nějaké ty škrábance. Menší nasimulujte sprejem, větší několika tahy pera a ještě přidejte největší ve formě linky přes celý záběr shora dolů. Každý z osmi obrázků vytvářejte zvlášť, i velkou linku trefujte pokaždé trošičku jinak. Potom textury v IMAGE UTILITIES zkonvertujte na transparentní TGA formou TOP LEFT. Kvůli přehlednosti doporučuji mít všech 8 textur v jednom adresáři.

Nyní si do scény vložte kameru a objekt plane (placka). Placku trošku protáhněte aby měla zhruba formát obrazovky a narotujte a posuňte tak aby zakrývala kameře celý výhled. Nejlepší bude , když placku zmenšíte natolik aby se vešla přímo do objektivu kamery.

Nyní na placku namapujte vytvořenou texturu. Jako texturu vyberte obrázek s názvem T01.TGA a zaškrtněte položku Animate. Tím se načtou i další textury v pořadí a při animaci se budou střídat (animovat). Abyste mohli pohybovat kamerou a zároveň se se záběrem hýbala i plocha, jednoduše jej slepte.
POZOR: slepujte kameru k ploše, a ne naopak, jinak by se Vám změnilo těžiště kamery na těžiště placky a měli by jste problémy s rotací kamery. Nyní můžete s kamerou libovolně manipulovat a s ní se pohybuje i placka, na které se promítají škrábance. Pozor: Pokud chcete přepnout na pohled z kamery, musíte kvůli přilepené placce nejdřív pomocí listování v hiearchii objektu zvolit samotnou kameru, dát pohled z kamery a hierarchii zase uzavřít. Poté taky nemůžete použít k navigaci EYE navigation, ale OBJECT navigation. Kdybyste použili EYE (jak jste asi zvyklí), pohybovali byste jen kamerou a placka by zůstala na původním místě i když je přilepená. Pokud budete kamerou pohybovat jen pomocí OBJECT navigation, bude vše v pořádku.

Cokoliv s takto upravenou kamerou natočíte, bude vypadat jako poškrábaný film. A pokud budou mít všechny objekty ve scéně jen černobílou barvu, je iluze dokonalá!!

GoUP

Exkluzivně pro čtenáře 3D REVUE

Videoukázka s aplikací všech třech výše uvedených efektů
stáhnout (MPEG 391KB)

Kamera ve formátu COB s aplikovaným efektem "rozhrkaná kamera" a efektem "poškrábaná animace" s pomocí 4 kusů textur
stáhnout (ZIP 10KB)

Příště:
Jak manipulovat s kamerou aby animace nevypadala jako "naprogramovaná".

GoUP

3D REVUE děkuje firmě HiComp Systems s.r.o. za zapůjčení programu trueSpace.

[copyright.htm]