3D Revue Update trueSpace 4.1 

   Vlado Staněk, vlado@vlado.cz
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením autora.

 

Obsah
Po možná trochu hekticky uspěchaném uvedení trueSpace 4 přichází k dispozici stáhnutí update na verzi 4.1.

Renderování
Modelování
Pracovní zobrazení
Výkon
Obraz na pozadí
Starší verze

Zpět

 

Renderování
Výrazně byla zvýšena rychlost nového renderu z verze 4.
Byla přidána nová možnost renderování do souboru formou drátového modelu (wireframe). Je možné zvolit i techniku skrytých čar, což způsobí, že objekty drátového modelu nejsou průhledné. Render skryje neviditelné dráty modelu, což činí model přehlednější. Tento druh renderování do souboru najde využití především při exportování do 2D vektorových formátů (jako DXF nebo Adobe Illustrator).
Znovu je možné načítat textury ve formátech TXR a NDL používaných v trueSpace 2 a 3.
Efekt odlesku čoček v objektivu (lens flare) je možné přiřadit každému světlu individuálně.
Systém shaderů byl obohacen o uložitelné a importovatelné vlastní konfigurace parametrů shaderu.

GoUP

Modelování
Objekty NURBS - tedy oblé objekty - mají vylepšené ovládání UV projekce materiálu na svůj povrch. NURBS model přebírá nastavení UV mapování ze svého referenčního (mateřského) objektu. Teď již není problémem silně zjednodušený model s několika málo plochami (faces) komplikovaně namapovat - třebas i UV mapováním pro každou plochu (face) zvlášť. Nově vytvořený hladký NURBS objekt pak obsahuje mnohonásobně více jemných ploch (faces), na které jsou výsledné textury komplikovaně namapovány.
Několik vylepšení se dočkala i novinka verze 4 - deformace objektů pomocí kostry (bones).

GoUP

Pracovní zobrazení
Především majitelé hardwarově urychlovaných počítačů uvítají možnost pracovat v běžném čase (real-time) s mnohonásobně přesnějšími texturami při modelování. Nově můžeme při práci s modelem zobrazovat textury o velikostech: 512x512, 1024x1024 a dokonce až 2048x2048 bodů.

GoUP

Výkon
Byl odstraněn limit pro počet použitých materiálových oblastí (material rectangle) na jednom objektu.
Detekce nárazu (collision detection) teď operuje i na hierarchicky propojených objektech a kamerách.
Soubor exportovaný do formátu 3D Studia (3ds) s sebou nese i informaci o UV projekci.
Nástroj pro kreslení nerovností na povrch objektu (3D bump tool) umožňuje aplikovat na jedné stěně (face) řezy s různou aplitudou.
Příkaz archivuj scénu (archive scene) shromažďuje i všechny parametry shaderů.
Tvůrci uvádějí, že odstranili více než dalších sedmdesát chyb a nedostatků verze 4.0.

GoUP

Obraz na pozadí
Obraz na pozadí (background image) byl doplněn o další parametr: filtrování. Vypněte filtrování, pokud chcete, aby obraz na pozadí zůstal nevyhlazen a ostrý. Zapnutím docílíte vyhlazování i pozadí scény.

GoUP

Starší verze
Současně jsme se však zamysleli i nad některými funkcemi, které již delší dobu v trueSpace postrádáme.
Jde například o jeden z nástrojů animace - lokální akce (Local action) - tak dobře známý z verze 2. Tato funkce umožňoval hierarchicky spojovat animační stopy. Klasickým případem je stolní ventilátor. Prvním - dceřiným pohybem je otáčení vrtule kolem své osy. Druhý - mateřský pohyb tvoří kývání celé hlavy ventilátoru zleva doprava. Nejdříve se staticky připravilo donekonečna se opakující otáčení vrtule kolem své osy. Animační stopa se funkcí lokální akce přiřadila kývajícímu se tělu ventilátoru.
Od trueSpace verze 3.1, která přinesla nový editor klíčových rámečků (keyframe editor, KFE), bychom na animační liště funkci lokální animace marně hledali.

TIP 3D REVUE
Našli jsme způsob, jak absenci lokální animace obejít. Připravte si vrtuli k větráčku a roztočte ji. Pak ji přilepte JAKO DCERU (Glue as child) k mateřskému tělu ventilátoru. Komplex pak rozkývejte zleva doprava. Výsledek je stejný, ale lokální akce měla dvě výhody:

  • Bylo možné ji aplikovat kdykoliv. Nyní je třeba myslet dopředu. Pokud rozkývete tělo větráčku, přilepením roztočené vrtule nedosáhnete efektu otáčení celé hlavy, protože klíčovaná animace používá absolutních XYZ souřadnic.
  • Šla aplikovat na samotný objekt, aniž bychom jej hierarchicky podřazovali jinému. Tedy vržený bumerang během několika vteřin rotoval kolem své osy (dceřiná animace) a zároveň opisoval ladnou pravidelnou křivku od lovce k oběti a zpět.

Dnes musíme substituovat: Tip 3D REVUE radí v tomto případě přilepit bumerang roztočený kolem své osy k mateřskému objektu (Glue as child), jenž však učiníme neviditelný. Trajektorii letu pak přiřadíme komplexu obou objektů. Pokud však budeme chtít změnit rychlost rotace bumerangu, budeme, jak by řekl klasik, namydleni.

Procesní textury
Po instalaci trueSpace verze 4 nás překvapila další nemilá okolnost. Scény uložené v trueSpace 3, ve kterých byly použity procedurální textury (dřevo, mramor a žula), ztratily svou magickou sílu a jednoduchost. Triky, jimiž jsme si zjednodušovali kreslení listů na stromech (zelené odstíny v žule), stoupající dým či přízemní ranní opar (mramor s průhledným povrchem) byly najednou nepoužitelné.
Je pravdou, že rendering verze 4 funguje na bázi zcela nového enginu. Možná by adaptace trvala příliš dlouho, než aby se vyplatila.

Nechceme trueSpace hanit, ale možná by v budoucnu jeho tvůrci mohli opozdit vypuštění nové verze ve prospěch zlepšení a zdokonalení všech funkcí. Nicméně trochu kritiky, přece nikdy neškodí.

GoUP

3D REVUE děkuje firmě HiComp Systems s.r.o. za zapůjčení programu trueSpace.

[copyright.htm]