3D Revue Stromy v 3DSMax 

   Vlado Staněk, vlado@vlado.cz
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením šéfredaktora.

 

Obsah

Rostou i v Maxu
Status: Zasunuto

The Wind Of Change

Zpět

 

Rostou i v Maxu

Principy, na kterých pracuje "zalesňovací" software pro 3D Studio Max se v zásadě příliš neliší od filozofie zásuvky TreeDO popsané v cover story tohoto čísla 3D REVUE. Nás však zajímalo, o co se ještě dá běžný plugin na výrobu stromů doplnit. Podívali jsme se na zásuvku "Tree Storm", kterou vyvinula firma Onyx Computing. Bližší informace spolu s nejnovější demoverzí najdete na adrese http://www.onyxtree.com.

Narozdíl od TreeDO neumožňuje zásuvka Tree Storm stromy přímo vytvářet. Vygenerované dřeviny a křoviny importuje z programu Tree Professional. V čem je Tree Strom tak závažný? Jde o proslulou Einsteinovu čtvrtou dimenzi – čas.

Animovat pohyby importovaných stromů je za pomoci Tree Stormu skutečně hračka, jak si na krátkém příkladě ukážeme.

GoUP

Status: Zasunuto

Instalace zásuvky do 3D Studia Max nám přidá na panelu tvorby (Create Panel) novou rodinu objektů "Tree Storm" a do ní typ objektu "strom" (Tree). Tradičním postupem vytvoříme objekt strom. Kliknutí myši definuje střed půdorysu stromu, a proto nezapomeňte kliknout v pohledu shora (Top), nechcete-li modelovat australskou buš.

Zásuvka vykreslí náhledový model, opět velice praktický zejména při hustě zalesněných scénách (ačkoliv jsme se naučili několik zjednodušujících triků v dnešní lekci 3D REVUE). Kliknutím na příslušnou ikonu na panelu úprav (modifikací, Modify Panel) zvolíme režim detailnějšího zobrazení stromu (Preview mode). Potřebujeme-li barevného papouška posadit přesně na list palmy, zjednodušená ikona by těžko stačila. Režim nejvyššího detailu vykresluje veškeré polygony modelu, tak jak jsou předávány renderovacímu mechanizmu.

Již zjednodušená ikona ukazovala, jaký typ stromu zásuvka zvolila. Jiný strom z dílny Tree Professional vybereme (Choose) kliknutím tlačítka strom (Tree). Na disku najdeme požadovaný soubor. Náhled se okamžitě přizpůsobí.

Panel zásuvky Tree Storm přináší další zajímavé informace:

Počet polygonů (Polygons) modelu, který se nezobrazuje v nejjednodušším náhledovém režimu, lze snadno a intuitivně upravovat (Adjust). Vyvolaný dialog poskytuje možnost pomocí posuvníků definovat úrpveň detailu pro různé části stromu.

Pomocí náhodného parametru (Random Seed) vyměníme tvar kmene, větví, pozici listů. Stejný typ stromu zkopírovaný několikrát po scéně s jiným parametrem náhodnosti (Seed) vytvoří iluzi rozdílně rostlých stromů.

TIP 3D REVUE: I parametr náhodnosti hýbe s počtem polygonů v modelu. Sledujte stále komplexitu každého modelu.

GoUP

The Wind Of Change

Na celé zásuvce nás však nejvíce zaujal vítr (Wind). Každý strom může být podroben vlivu realistického vánku či větrné smršti. Změny parametrů (Adjust) se provádějí na zvláštním panelu. První sloupec ovlivňuje chování jednotlivých částí stromu (kmene, hlavní větve stromu, ostatních větví, tenkých větévek a listů). Počet částí závisí na typu stromu. Např. u plamy nenajdeme více než jednu úroveň větví, palma nemá tenké větévky.

Druhý sloupec definuje vítr (Wind): rychlost v km/h (Speed), změny v rychlosti (Speed Change) v %, odchylky od směru proudění (Direction Change) v %, větrná růžice určuje směr hlavního proudění scénou.

Vliv ostatních parametrů je nejlépe pozorovat pokusem. Všechny parametry je možné uložit pro pozdější použití.

TIP 3D REVUE: Zvolte si jednoduchý strom. Abyste mohli animaci sledovat bez renderování, je třeba mít nastaven nejvyšší detail zobrazování stromu.

110 kB

Připravili jsme pro vás krátkou animaci (110kB, GIF), která demonstruje účinek slabšího hurikánu na mladý osamělý platan.

GoUP

[copyright.htm] >