3D Revue tileSpack 

   Ing. Libor ŠTOLC - PC Design, stolc@writeme.com
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením šéfredaktora.

 

tileSpack uvnitř trueSpace v akci 
Úspěšná prezentace programu trueSpace 3 na veletrhu For Habitat 99.

Po úspěšné prezentaci programu trueSpace 3 firmy Caligai Corporation se sadou přídavných modulů tileSpack na stavebním veletrhu v Brně (20. – 24. 4.1999) se konala další prezentace na veletrhu For Habitat 99 (26. – 30. 5.1999) u firem MARTÍNEK, REMAX a ROČEŇ v hale 1. Jedná se o firmy, které program aktivně používají v rámci své obchodní činnosti pro návrhy interiérů s keramickými obklady. Během veletrhu se na stáncích firem REMAX a ROČEŇ předváděl program trueSpace 3 se sadou přídavných modul tileSpack formou tvorby modelů koupelen a jejich vizualizace pro návštěvníky veletrhu.

Během veletrhu došlo i ke vzájemným odborným konzultacím mezi uživateli programu trueSpace 3 a autorem sady přídavných modulů tileSpack. Na základě diskuse směrované hlavně na nové pracovní postupy při návrzích interiérů s keramickými obklady byla vyvinuta nová metoda pro tvorbu menších obložených objektů založená na postupném skládání objektů z jednotlivých kvádrů. Každý bok a horní strana kvádru mají plasticky vymodelován jeden obkladový prvek a základní texturu. Po sestavení objektu se všechny kvádry logicky sečtou a na povrchu zůstane pouze obklad jednotlivých stěn objektu. Změny vzorů obkladu případně barvy spáry se provádí stejným způsobem jako u obložených svislých stěn nebo podlah. Kalkulační program pro takto vytvořené objekty bude brzy doplněn do sady tileSpack.

Při výběru programu trueSpace 3 jako vhodného programu pro návrhy interiérů s keramickými obklady byla hlavním kritériem rychlá změna obkladových vzorů všech stejně obložených ploch v celém interiérů i jednotlivých obkladových prvků běžnými povely programu trueSpace3. Přitom se předpokládaly změny obkladu vodorovných a svislých ploch. Vzhledem k tomu, že v interiérech se vyskytují i další obložené objekty (schody, stupně, sokly, sloupy, římsy, police, oblouky), je třeba řešit způsob jejich rychlé a efektivní tvorby. Výše uvedená metoda modelování s obložených bloků logicky navazuje na již používanou metodu programového doplňování obkladových prvků před podkladovou desku s barvou spáry a je ideálním řešení pro tvorbu obložených objektů.

Další prezentace programu trueSpace 3 a sady přídavných modulů tileSpack se bude konat na veletrhu For Arch 99.

GoUP

[copyright.htm] tml>