trueSpace 3 stále v kurzu 

  Napsal: Ing. Libor Štolc

 

Program trueSpace 3 americké firmy Caligari Corporation je jeden z nejúspěšnějších 3D grafických programů určených pro běžné uživatele na tuzemském i světovém trhu grafických programů. Od roku 1994, kdy byl program trueSpace uveden na světový trh, jej u nás používá několik set uživatelů, a to hlavně pro návrhy interiérů.

Program trueSpace 3 je možno doplňovat o další povely a funkce pomocí tSX přídavných programových modulů. Pro podporu návrhů interiérů s keramickými obklady byl vyvinuta sada osmnácti přídavných modulů pod názvem tileSpack. Od dubna 1998 program doporučuje svým prodejcům akciová společnost Keramika Horní Bříza, divize HOB KERAMIKA, pro návrhy, vizualizace a kalkulace interiérů s keramickými obklady.

Program trueSpace 3 s přídavnými programovými moduly bude doporučovat svým prodejcům také společnost GORENJE s. r. o. pro návrhy, vizualizace a kalkulace kuchyňských interiérů v rámci komplexních služeb pro zákazníky. Do konce roku 1999 předpokládá společnost GORENJE s. r. o. instalaci několika desítek programů trueSpace 3 s přídavnými programovými moduly ve své prodejní síti.

Hlavní výhody programu trueSpace 3 doplněného sadou přídavných modulů tileSpack při návrzích, vizualizacích a kalkulacích interiérů s keramickými obklady proti konkurenčním programům jsou:

  1. Okamžitá a rychlá změna vzoru obkladu (textury objektu) nebo jednotlivých obkladových prvků pomocí dvou základních povelů (Přetřít materiál, Natřít plochu objektu) podle grafického rastrového obrázku libovolné velikosti ve formátech JPEG, BMP a TGA.
  2. Naprosto přesná a reálná simulace obkladu pomocí jednotlivých obkladových prvků, které jsou automaticky doplňovány pomocí několika přídavných programových modulů.
  3. Kalkulace obkladu jednotlivých stěn i více stěn (kalkulace zařizovacích prvků) na základě ceníku obkladových prvků s výpočtem kusů, plochy, ceny a počtu kartonů jednotlivých obkladových vzorů v rámci jedné stěny, více stěn a celého interiéru.
  4. Doplňování stávajících tSX přídavných programových modulů a tvorba nových na základě požadavků uživatelů.
  5. Doplňování zařizovacích prvků importem objektů ve formátu DXF nebo vlastní tvorbou.

Go 


3D REVUE vydává grafické studio VLADO. Žádný článek ani jeho část nesmí být bez souhlasu vydavatele dále šířena. Kontaktujte redakci na adrese vlado@vlado.cz.

      

-checksum="42915" -->