iMove pro kulturní dědictví 

  Napsal: Ing. Libor Štolc

 

Ve dnech 14. až 15. října se v Praze konala mezinárodní konference “Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce“. Konferenci pořádala Národní galerií v Praze a CMS/LORD Culture Consulting ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. O přestávkách konference měli účastnící možnost se seznámit s praktickými aplikacemi technologie sférických panoramat a filmů americké firmy iMove, Inc., které jsou na novém demonstračním CD firmy iMove, Inc. Jedná se o nový způsob interaktivní prezentace počítačových modelů i skutečných prostorů pro Internet i pro prostředí Windows 95/98/NT, který naprosto věrně simuluje činnost pozorovatele.

Z tuzemských praktických aplikací byla předváděna demonstrační virtuální galerie vytvořená programy trueSpace firmy Caligari Corporation a Real World Navigation Tools firmy Infinite Pictures, Inc. již před rokem pro Chip CD 9/98. Kombinací obou programů vznikne ideální programová sada pro tvorbu interaktivních prezentací, jejíž celková cena je menší než 20 tisíc korun a je tak dostupná širokému okruhu běžných uživatelů.

Na závěr konference předvedla paní Helena Rytířová (Chevaliere Helena Rytířová) v rámci diskuse účastníkům konference sférická fotografická panoramata několika zajímavých lokalit v Praze (foyer Národního divadla, nádvoří Strahovského kláštera). Praktická realizace sférických fotografických panoramat byla předváděna o přestávkách druhého dne konference.

Go 


3D REVUE vydává grafické studio VLADO. Žádný článek ani jeho část nesmí být bez souhlasu vydavatele dále šířena. Kontaktujte redakci na adrese vlado@vlado.cz.