3D Revue Panoramatické snímky 

   Ing. Miroslav Fridrich, fridrich@panter.cz
   Ing. Jiří Růžička CSc.
   Tento článek lze volně šířit jen se svolením autorů.

 

Obsah
V následujícím článku vás chceme seznámit s novými možnostmi tvorby panoramatických snímků. Nejprve se podíváme na tradiční metody tvorby panoramat, a poté je porovnáme s metodami současnými.

Panorama galerie
Tradiční metody
Moderní nástroje
Pracovní postup
Závěr a odkazy

Zpět

 

Panorama galerie

Zde je ukázka panoramatického záběru (nahrání JAVA Appletu může chvíli trvat).
Kliknutím a tažením myší na snímku lze panoramatem otáčet, stisknete-li zároveň klávesu Shift nebo Ctrl, můžete se přiblížit k obrazu nebo naopak od něj vzdálit.
O vzniku pojednává tento článek. Pokud máte o panoramatickou fotografii bližší zájem, kontaktujte, prosím některého z autorů, anebo přímo grafické studio VLADO, které tvorbu panoramat nově nabízí.

GoUP

Tradiční metody
1. Ruční skládání a lepení samostatných fotografií, pořízených ze stativu běžným fotoaparátem.
Výhody Nevýhody
 • stačí běžná fotografická výbava
 • nelze dosáhnout kvalitní výstup u předloh s blízkými vodorovnými liniemi
 • pracná a časově náročná část při skládání a lepení
 • viditelné místo lepeného spoje

2. Použití specializovaného panoramatického fotoaparátu (např. Noblex, Linhof Technorama).

Výhody Nevýhody
 • rychlá expozice (důležité např. u pohybových scén)
 • kvalitní záznam bez viditelných spojů
 • specializované, a tudíž relativně drahé fotografické vybavení
 • u běžných komerčně dostupných zařízení nelze dosáhnout širšího úhlu záběru než 180°

GoUP

Moderní nástroje
Nevýhody tradičních metod lze překonat začleněním specializovaného software do tvůrčího řetězce.
V současnosti existují dva konkurenční systémy, které v oblasti zpracování panoramatických snímků nabízejí totéž a jsou zároveň běžně komerčně dostupné.
 • Formát QuickTime VR (je součástí QuickTime 3.0) od Apple definuje 3D scény (zahrnující panorama, 3D objekty, aktivní odkazy, animace, zvuk, video, VRML). Prohlížet výsledky můžete jak na platformě Macintosh, tak i ve Windows (95, 98, NT) po nainstalování rozšíření QuickTime 3.0.
  Vývojářský nástroj QuickTime VR Authoring Studio pro tvorbu 3D scén (i panoramat) lze provozovat zatím pouze na platformě Macintosh.
 • Software firmy Live Picture umožňuje vytvářet v podstatě totéž, co QuickTime VR, avšak výsledky si můžete prohlížet na jakémkoliv systému s WWW prohlížečem, jenž podporuje Java applety. Pro nejrozšířenější prohlížeče Netscape a Internet Explorer existují i pluginy (v současnosti Live Picture Viewer 3.2), které jsou výkonnější a mají i více možností při manipulaci s 3D scénami.
  Vývojářský nástroj Reality Studio, jehož součástí je PhotoVista (panorama), lze provozovat naopak pouze na platformě PC Windows 95/98/NT

Předpokladem využití programových nástrojů je digitalizace obrazu
Možností je několik jako např.: skenování papírových předloh, skenování dia nebo negativních filmů, digitalizace videozáznamů. Nejjednodušší způsob pořízení digitalizovaného obrazu je snímání a přenos elektronického souboru z digitálních fotoaparátů, ale také nejméně kvalitní, pokud nemáte milion korun českých na digitální snímací stěnu of firem Kodak, Scitex nebo Dicomed.

Na obrázku je krásně vystižen princip promítání panoramatického snímku na osobním počítači.
Představte si, že obrazový pás složený z jednotlivých záběrů je nanesen na povrch válce. Pozorovatel si jej prohlíží ze středu válce. Otočením kamery si může prohlédnout jakékoliv místo panoramatu. Programová realizace funkcí kamery je pro uživatele naštěstí mnohem příjemnější.

GoUP

Pracovní postup
V následující ukázce popíšeme postup při tvorbě jednoho panoramatického snímku. Předpokladem pro práci je fotografický aparát, skener, osobní počítač, software pro tvorbu panoramat (pro PC s Windows 95 je to Live Picture PhotoVista) a trpělivost.

1. Fotografování předlohy

 • v naší ukázce byla použita jednooká zrcadlovka na kinofilm, se širokoúhlým objektivem 20mm,
 • pro celé panorama 360° bylo na diapozitivní film pro umělé světlo nasnímáno 10 snímků na výšku (sousední snímky se musí překrývat o 30% své šířky),
 • důležité je dodržet vodorovnou polohu osy objektivu pomocí vodováhy,
 • maximální kvalita snímků v této fázi je základním předpokladem, bez kterého nemá smysl vážně pokračovat v tvorbě panoramat,

2. Převod snímků do počítače a jejich úprava
(jas, kontrast, ostrost, barevné podání)

 • v našem příkladu jsme provedli digitalizaci snímků pomocí filmového skeneru, zmenšené ukázky jednotlivých snímků vidíte dole,
 • všimněte si rozdílné barvy zdi u snímku vlevo a ostatních tří snímků, takovéto závady je nutné upravit v počítači ještě před vlastní tvorbou panoramatu pomocí programů jako Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Paint Shop Pro, apod.

3. Spojení jednotlivých fotografií do panoramatického snímku s rozsahem až 360°

 • byl použit speciální software Live Picture PhotoVista:
 • pokud jste provedli pečlivě předchozí dva kroky, lze se již spolehnout na automatický proces spojení snímků, jejich zarovnání, začištění přechodů mezi snímky a prostorové transformace na povrch válce,
 • na ukázce vidíte dva snímky již spojené a třetí snímek připravený pro manuální zarovnání,

4. Uložení panoramatického snímku ve formátu vhodném pro publikování na WWW stránkách, na CD-ROM nebo lokálním disku
(JPEG, FlashPix):

 • na snímku vidíte výsledek programu PhotoVista - rozbalený povrch válce s fotografiemi - tento obraz je zdrojem pro speciální prohlížecí software, který vám promítá vybraný úsek obrazu, avšak bez deformací (v prohlížeči dochází opět ke zpětné transformaci obrazu na 2D rovinu)

5. Výsledek lze prohlížet ve WWW prohlížeči
Kliknutím a tažením myší na snímku lze panoramatem otáčet, stisknete-li zároveň klávesu Shift nebo Ctrl, můžete se přiblížit k obrazu nebo naopak od něj vzdálit.

GoUP

Závěr a odkazy
Popsané spojení klasické fotografické techniky a moderních programových nástrojů dává i do rukou většiny fotografů mocný nástroj k uskutečnění rozmanitých záměrů.
 • Amatérům umožní vytvořit nejen obyčejné leč velmi působivé panoramatické záběry, které byly, jsou a budou kvůli cenám speciálních fotoaparátů velmi nedostupné, ale i složité scény složené ze záběrů např. z různých období růstu jejich ratolestí v obývacím pokoji, na chalupě, či u dědečka.
 • Pokročilým amatérům a profesionálům dává možnosti tvorby živých knih, které se dají použít i jako reklamní materiály zvláště v cestovním ruchu.
 • Obce a nejrůznější organizace mohou zaznamenat postupný vývoj svůj i svých výrobních programů.
 • V neposlední řadě bude jistě zajímavé využití pro tvorbu opravdových multimediálních výukových pomůcek zvláště pro vědy o životě.

Zmíněné programové nástroje konečně umožňují překonat omezení fotografie již implicitně daná v jejích fyzikálních principech a technických možnostech.

Zmiňované programy pro tvorbu panoramat jsou pouze malou součástí mnohem komplexnějších systémů pro tvorbu 3D scén. 3D scény se skládají z následujících komponent:

 • panoramatické snímky,
 • 3D objekty, které lze do scén vkládat a prohlížet si je ze všech stran,
 • aktivní odkazy, jež umožňují přecházet mezi scénami a simulovat tak např. procházku galerií,
 • zvukovým záznamem lze scénu také ozvučit ve všech běžných formátech,
 • animace nebo videozáznamy ve formátu AVI nebo QuickTime.

Z výše uvedeného vyplývá, že tvorba panoramat je pouze jednou malou částí složitějšího procesu tvorby 3D scén. Příště si můžeme předvést přípravu 3D objektů, kde se obchází nutnost modelování tvaru předmětu fotografováním skutečné předlohy.
Pokud máte zájem o bližší informace o možnostech 3D panoramat, kontaktujte prosím Ing. Miroslava Fridricha, anebo přímo grafické studio VLADO, které tvorbu panoramat nově nabízí.

Seznam odkazů
Popis systému QuickTime 3.0
Live Picture (firemní web)

Firemní odkazy
Panter (Ing. Miroslav Fridrich)
Grafické studio VLADO (rádi Vám panoramatické snímky připravíme)

GoUP

[copyright.htm]